Δημόσιο

29 προσλήψεις στον δήμο Παλαμά

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23 - 60 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη 29 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Παλαμά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.