Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη δίνει μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο

Πότε οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
01/02/2021 | 15:07

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε/2021 όπου θα προσληφθούν 16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώστε το γνωστικό αντικείμενο -εξειδίκευση και κλάδο:

  • Μηχανικών 
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων

Δείτε τα πτυχία που ζητούνται:

foto2

Διαβάστε επίσης: