Δημόσιο

Δουλειά άμεσα σε έξι Οργανισμούς

Οι προσλήψεις αφορούν ΑΡΣΙΣ, Χαμόγελο του Παιδιού, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα έξι Οργανισμοί.
26/01/2021 | 18:27

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα έξι Οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αφορούν στην ΑΡΣΙΣ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • Ψυχολόγοι
  • Διερμηνείς
  • Φροντιστές
  • Διοικητικά Στελέχη
  • Παιδίατροι
  • Επιστημονικοί Συνεργάτες
  • Συντονιστές
  • Δικηγόροι
  • Διαχειριστές
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

ΑΡΣΙΣ

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χαμόγελο του Παιδιού

Διαβάστε επίσης: