Δημόσιο

138 προσλήψεις για υποψηφίους 19 ειδικοτήτων (links)

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα έξι δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.
22/01/2021 | 18:27

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα έξι δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 138 απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Φαρμακοποιοί
 • Γεωτεχνίτες
 • Οικονομολόγοι
 • Τεχνολόγοι Γεωπονίας
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Μάγειρες
 • Οδηγοί
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Βοηθητικό Προσωπικό
 • Βοηθοί Μαγείρων
 • Τεχνίτες
 • Χειριστές Εσκαπτικών Μηχανημάτων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
 • Γεωργοτεχνικοί
 • Επόπτες Υδρονομείς
 • Υδρονομείς  
 • Εργάτες
 • Καθαριστές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: