Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη στο Δημόσιο τώρα για 167 άτομα

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ δέκα ΟΤΑ και φορείς της χώρας
22/01/2021 | 07:07

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 10 ΟΤΑ και φορείς της χώρα.

Ζητούνται 167 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΟΤΑ

Φορείς