Δημόσιο

Εργασία τώρα σε Οργανισμούς της χώρας (Λίστα)

Αφορά το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Εθνικό Κέντρο "Δημόκριτος" και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρεις Οργανισμοί της χώρας.
18/01/2021 | 19:35

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρεις Οργανισμοί της χώρας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο  Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών "Δημόκριτος" και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών "Δημόκριτος

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε επίσης: