Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 283 θέσεις με τα ελάχιστα προσόντα σε 4 φορείς (links)

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα τέσσερις φορείς της χώρας.
05/01/2021 | 12:04

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα τέσσερις φορείς της χώρας.

Αυτοί είναι:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Δήμος Αθηναίων
 • Δήμος Κιλκίς
 • Δήμος Ιωαννιτών

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 283 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Κοιμητηρίου
 • Φύλακες
 • Καθαριστές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θα προσληφθούν 27 νέοι υπάλληλοι.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 12 μήνες.

Προκήρυξη

 • Δήμος Αθηναίων

Με 344 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αθηναίων.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 5 Ιουλίου 2021. 

Προκήρυξη

 • Δήμος Κιλκίς

Με 50 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Κιλκίς.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, έως 30 Ιουνίου 2021.

Προκήρυξη

 • Δήμος Ιωαννιτών

Με 22 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ιωαννιτών.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Προκήρυξη

Δείτε επίσης: