Δημόσιο

Δείτε ποια είναι τα δικαιολογητικά για τις 370 θέσεις στο υπουργείο Ασύλου

Πλήρης κατάλογος

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
26/11/2020 | 09:27

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά οφείλουν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διεκδικούν μία από τις 87 θέσεις της πρόσκλησης ΜΑ 1/2020.

Συνολικά, -απ΄ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης- θα προσληφθούν 370 νέοι υπάλληλοι.

Το workenter.gr δημοσιεύει σήμερα τη λίστα με τα δικαιολογητικά για την κατηγορία ΔΕ.

Σημειώστε:

 1. Δελτίο ταυτότητας
 2. Απολυτήριο 
 3. Δεύτερος τίτλος σπουδών, αν υπάρχει, μόνο στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης (δηλαδή ΔΕ)
 4. Οικογενειακή κατάσταση (για όσους έχουν ανήλικα τέκνα)
 5. Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ (μόνο για πολύτεκνους)
 6. Πιστοποιητικό αναπηρίας (όσοι έχουν οι ίδιοι ή άλλο μέλος της οικογενείας τους)
 7. Υπεύθυνες δηλώσεις (από αυτούς που έχουν πολυτεκνία ή αναπηρία)
 8. Διαζύγιο και υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνων (για μονογονεϊκές)
 9. Πτυχίο Η/Υ (επικυρωμένο)
 10. Πτυχίο ξένων γλωσσών από Β2 και πάνω (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
 11. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (για ΟΑΕΕ και ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται τιμολόγια και συμβάσεις θεωρημένα απόδικηγόρο)
 12. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (μόνο για όσους ο κωδικός θέσης έχει την ένδειξη 800)
 13. Βιογραφικό
 14. Πιστοποιητικό στρατολογίας (μόνο για τους άνδρες)  

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 23.59 μ.μ. 

Διάρκεια συμβάσεων

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις τριών ετών και με τη λήξη τους θα κληθούν να ανανεώσουν τη θητεία τους για άλλα τρία χρόνια.

Σωστές αιτήσεις τώρα

Κάντε την αίτησή σας γρήγορα, απλά και σωστά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το workenter.gr

Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτησή σας και να ελεγχτεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά σας.

Υποβολή υποψηφιότητας από απόσταση

Λόγω συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους και με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά) να υποβληθεί η αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι, στη συνέχεια, λαμβάνουν στο e-mail τους αντίγραφο της εγκύρως υποβληθείσας αίτησής τους.  

Τηλεφωνήστε:

 • 2119555051
 • 2119555023