Δημόσιο

262 προσλήψεις σε δύο μεγάλους φορείς

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ.
25/11/2020 | 19:40

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ζητούνται 262 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε επίσης: