Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
30/11/2020 | 07:03
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες
 2. Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 3. Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων με επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών (Β2)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610369236 και [email protected]