Υποτροφίες & Πρακτική

Θέσεις στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
26/10/2020 | 20:13

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστάσεις επιστολές
  • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας
  • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με λόγους συμμετοχής

Αιτήσεις έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2651007213 και [email protected]