Εκπαίδευση

Κλασικές Σπουδές από το Παν/μιο Κρήτης

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλασικές Σπουδές λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
25/10/2020 | 07:23

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Κλασικές Σπουδές.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα σ
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 24 - 48 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077306 και [email protected]