Εκπαίδευση

Παν/μιο Κύπρου: «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
07/10/2020 | 19:24

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722892940, 35722892941, [email protected]