Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στη Κλινική Νευροφυσιολογία (25 θέσεις)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει 25 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κλινική Νευροφυσιολογία».
12/10/2020 | 19:16

Είκοσι πέντε θέσεις «ανοίγει» το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κλινική Νευροφυσιολογία».

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία Α΄ κύκλου σπουδών 
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επιπέδου
  • Σύντομη έκθεση με λόγους συμμετοχής

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105832464 και [email protected]