Δημόσιο

6 προσλήψεις στον δήμο Λαυρίου

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους»
23/11/2018 | 13:13

Διαδικασία πρόσληψης έξι υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Λαυρίου.

Οι νέες θέσεις αφορούν υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Τ.Ε.Φ.Α.Α. , προκειμένου να καλύψουν ανάγκες του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους».

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτώ μηνών, ενώ στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ηλικίας από 23 έως 60 ετών.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

«Υπολογίστε τα μόρια σας» και βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.