Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έξι προσλήψεις στην Αττική

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
18/09/2020 | 13:33

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που εδρεύει στην Αθήνα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.