Εκπαίδευση

Είκοσι άτομα στη Διαχείριση Ενεργ. Πόρων (ΔΩΡΕΑΝ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει είκοσι θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος».
05/10/2020 | 07:08
Είκοσι θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Γεωπονίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος».
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
 • Σύντομο σημείωμα (έως 1.000 λέξεις) με επιστημονικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία
 • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310998726, 2310998752 και [email protected]