Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στις Νευροεπιστήμες

Ποιοι συμμετέχουν, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει 40 θέσεις για συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες και τα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα.
18/09/2020 | 07:08
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Χημείας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες και τα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους στέλνοντας μήνυμα στο e-mail: evi@alzheimer-hellas.gr με θέμα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΔΠΜΣ "Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα" “Neuroscience and Neurodegeneration” και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. 
 
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης (δια ζώσης και εξ΄αποστάσεως)
Διάρκεια: 12 μήνες
Δίδακτρα: 2.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310351451 και evi@alzheimer-hellas.gr