Δημόσιο

17 νέες θέσεις στη Νέα Σμύρνη

Ολόκληρη η εγκριτική απόφαση - Οκτάμηνη απασχόληση

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Άθλησης για Όλους»
21/11/2018 | 12:29

Διαδικασία πρόσληψης 17 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Νέας Σμύρνης.

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» της περιοχής.

Συγκεκριμένα αυτές, όπως προβλέπεται από το πρακτικό της υπ'αριθμόν 16ης 12/11/2018 Συνεδρίασης αφρούν πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησηςη για Όλους».

Πλέον, αναμένεται η έγκριση και η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από τον δήμο, καθώς και η ανακοίνωση για την έναρξη και λήξη της υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

UPD (22 Νοεμβρίου): Εκδόθηκε, σήμερα,  η σχετική ανακοίνωση για τις 17 θέσεις στην Νέα Σμύρνη.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται, μαζί με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε την εγκριτική απόφαση πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη».