Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
21/09/2020 | 17:26

Το Τμήμα Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική.

Κατευθύνσεις:
 1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
 2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
 3. Γεωπληροφορική

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα εισαγωγής
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Αντίτυπο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας 
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 και άνω 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036472, [email protected] και [email protected]