Δημόσιο

Προσλήψεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα (ΑΣΕΠ)

Δείτε ειδικότητες και προθεσμία

Δείτε ειδικότητες και προθεσμία
02/09/2020 | 19:38

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 13 δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων: 

  • Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
  • Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
  • Διοικητικοί
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες
  • Καθαριστές
  • Φύλακες 
  • Εργάτες αποθήκης
  • Γενικών Καθηκόντων
  • Οδηγοί Απορριμματοφόρου
  • Τεχνίτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: