Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη με οκτάμηνες συμβάσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 12 Νοεμβρίου

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση
05/11/2018 | 12:06

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, με οκτάμηνες συμβάσεις, θέτει σε εφαρμογή το ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης.

Ζητείται προσωπικό τριών ειδικοτήτων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ.

Οι προσληφθέντες πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιτύχουν στον διορισμό.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, μέχρι την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.