Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Στρατηγική

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική.
20/08/2020 | 20:06
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική οργανώνει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  5. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 
  6. Δύο συστατικές επιστολές
  7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
  8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 6.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142284, 6943934314 και strategy@unipi.gr