Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 693 νέες προσλήψεις σε ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΑ

Ολόκληροι οι διαγωνισμοί

Νέες θέσεις εργασίας για υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης έχουν «ανοίξει» σε ΔΕΥΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και Δήμους.

 
Μέσω των προκηρύξεων, ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

 

Από τους διαγωνισμούς επιλέγονται 693 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

ΔΕΥΑ

 

ΔΕΗ

ΕΥΔΑΠ

 Δήμοι