Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Τεχνητή Νοημοσύνη (30 θέσεις)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Τεχνητή Νοημοσύνη.
22/07/2020 | 07:25

Τριάντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Φορείς:

 1. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 2. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]