Εκπαίδευση

40 θέσεις στο πρόγραμμα «Άθληση και Υγεία»

Ποιοι συμμετέχουν - Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Άθληση και Υγεία».
21/07/2020 | 19:07
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Άθληση και Υγεία».
 
Κατευθύνσεις:
 1. Αθλητιατρική
 2. Άσκηση και Σωματική Υγεία

Συμμετέχουν κυρίως πτυχιούχοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ τμημάτων: Ιατρικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Πτυχίο βασικών σπουδών (ή αναλυτική βαθμολογία)
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών
 • Αντίτυπα ερευνητικού έργου
 • Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2313323702 και [email protected]