Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου

Σχολές, ερευνητικά πεδία, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το xχειμερινό εξάμηνο 2020.
15/07/2020 | 07:15

Τη λειτουργία διδακτορικών προγραμμάτων ανακοινώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ιατρική Σχολή

 • Δημόσια Υγεία (Ph.D)

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Πληροφορική (Ph.D) 
 • Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (Ph.D) 
 • Δημόσια Υγεία (Ph.D) 
 • Νοσηλευτική (Ph.D)
 • Φυσικοθεραπεία (Ph.D)

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 • Επιστήμες της Αγωγής (Ph.D) 
 • Μουσική (Ph.D.)
 • Ψυχολογία (Ph.D.)

Σχολή Νομικής:

 • Νομική (Ph.D)

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μια φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου
 • Αντιγραφό αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: +35722713000 και [email protected]