Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής: Η "ταυτότητα" της νέας δημόσιας πρόσκλησης

Τα "ψιλά γράμματα" που πρέπει να προσέξετε

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για πρόγραμμα 36.500 θέσεων της κοινωφελούς εργασίας.
02/07/2020 | 16:46

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για πρόγραμμα 36.500 θέσεων της κοινωφελούς  εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν σε Δήμους,Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, υπ.Υπουργείων, φορείς.

Η ταυτότητα της δημόσιας πρόσκλησης

 • 36.500 άτομα
 • Ηλικία: 18 και άνω
 • Αφορά: Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, υπ. Υπουργείων,φορείς
 • Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 • Προθεσμία: Μέχρι 6 Ιουλίου/11:00 π.μ.
 • Αιτήσεις: gr /oaed.gr
 • Διάρκεια: 8 μήνες

Τα «ψιλά» γράμματα του προγράμματος

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Μισθός

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:σε 22,01 Ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 550,36 Ευρώ μηνιαίως.

Διαβάστε επίσης: