Εκπαίδευση

40 θέσεις στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Μέχρι πότε η υποβολή αιτήσεων - Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οργανώνουν το διατμηματικό πρόγραμμα
02/07/2020 | 18:41

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο αφορά την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.

Οι παρακάτω Σχολές οργανώνουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Σχολή Χημικών Μηχανικών
  • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στην ειδική πλατφόρμα και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες - 24 μήνες

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Για περισσότερες διευκρινίσεις, επικοινωνήστε: 2107723655 και [email protected]