Δημόσιο

Θέσεις εργασίας, τώρα, σε τέσσερις οργανισμούς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τέσσερις οργανισμούς.
23/06/2020 | 20:28

Νέες προσλήψεις, άμεσα, σε τέσσερις οργανισμούς.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Εκδόσεων «Διόφαντος» και στο Ερευτικό Κέντρο «Αθηνά».

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

  • Διερμηνείς
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων
  • Δικηγόρος
  • Ερευνητής
  • Software Developer
  • System Engineer
  • Συνεργάτες για την οικονομοτεχνική διαχείριση της πράξης

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Ερευτικό Κέντρο «Αθηνά»

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Εκδόσεων «Διόφαντος»