Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Θέσεις, τώρα, στο τμήμα Φαρμακευτικής

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για δατριβή στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
27/06/2020 | 07:15

Προκήρυξη θέσεων από το τμήμα Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δέχεται αίτηση υποψηφιότητας από όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής (κτίριο Βιολογίας-Φαρμακευτικής, 4ος όροφος, γραφείο 406) μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Εντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο έρευνας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Γνώση Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
 • Κείμενο 500 λέξεων, ως προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310997623 και [email protected]