Επιχειρείν

Voucher 360 ευρώ για (πολύ) γρήγορο internet - Οδηγός

Πού οι αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε - Ολόκληρη η διαδικασία βήμα - βήμα

Συνδέσεις άνω των 100 Mbps - Μετέχουν πλέον και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
12/06/2020 | 12:00

Επιδότηση μέσω κουπονιού για τη σύνδεσή τους στο internet με υπερυψηλή ταχύτητα έχουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτήσεων, (360 ευρώ), παρατάθηκε για δύο χρόνια έως 31/03/2022. Ο οδηγός για τη συμμετοχή στη δράση Superfast Broadband (SFBB) συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης, δημοσιεύτηκε εν νέου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δράση SFBB ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018. Μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί ελάχιστα νοικοκυριά, γεγονός που αποδίδεται στις περιορισμένες συνδέσεις που πληρούν τις προδιαγραφές για επιδότηση.

Οι συνδέσεις – νοικοκυριά που έχουν επωφεληθεί είναι περίπου 5.800, έχουν δηλαδή δεσμευτεί μόλις 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ είναι καταγεγραμμένες περί τις 7.200 αιτήσεις.

Για να λάβει κάποιος την επιδότηση των 360 ευρώ για 24 μήνες (13 ευρώ τον μήνα και 48 ευρώ για το κόστος σύνδεσης) χρειάζεται η σύνδεσή του να δίνει ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps.

Και οι επιχειρήσεις

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η ενεργοποίηση των SFBB vouchers θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίηση.

Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί, ενώ μπορεί να αυξηθεί και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησής του χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Πως εκδίδεται το SFBB voucher

(1) Το πρώτο βήμα είναι ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (sfbb.gr) αν στη διεύθυνσή του προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFBB υπηρεσίες.

Εφόσον αυτό συμβαίνει με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (username / password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, εκδίδει τον μοναδικό κωδικό του SFBB voucher, ο οποίος θα του αποσταλεί μέσω e‐mail.

(2) Τα στοιχεία που είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ΚΑΔ, νομική μορφή, ταχυδρομική διεύθυνση, υποκαταστήματα, πληροφορία σχετικά διακοπή ή μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.) των ωφελουμένων αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μέσω των διαπιστευτηρίων του TAXISNET κατά την υποβολή της αίτησης και μόνο με την καταχώρηση του ΑΦΜ.

(3) Εάν προσφέρονται ήδη SFBB υπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το SFBB voucher θα είναι ενεργό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο.

(4) Εάν δεν προσφέρονται ακόμη SFBB υπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά) το κουπόνι παραμένει ανενεργό, μέχρι τη στιγμή που ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει SFBB υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα της δράσης υπάρχουν οι προσφορές από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

(5) Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και την προσφορά SFBB υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία εξαργύρωσης του SFBB voucher, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό του.