Εκπαίδευση

ΑΠΘ: Εγγραφές (δωρεάν) στο τμήμα Χημείας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη λειτουργία του δωρεάν προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές.
26/06/2020 | 19:21
 
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές οργανώνει το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές
 2. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές
 3. Βιοχημεία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας
 • Περιλήψεις δημοσιευμένων εργασιών ή ανακοινώσεων σε συνέδρια
 • Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22310997670 και [email protected]