Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.
19/06/2020 | 07:01

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργεί το Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
  • Βιογραφικό σημείωμα

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.850 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας:  2510 462 325 και [email protected]hu.gr