Εκπαίδευση

Εγγραφές, τώρα, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη.
26/06/2020 | 07:05

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτογραφία ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους
 • Τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (επιπέδου B2)
 • Έκθεση κινήτρων για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Στοχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2510 462293 και [email protected]