Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Διοίκηση της Υγείας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας οργανώνει το Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
25/06/2020 | 20:21

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών Υγείας.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβλανει:

  • Έντυπη αίτηση: ΕΔΩ
  • Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2)
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
  • Δύο συστατικές επιστολές (υπόδειγμα)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Ερευνητικές δραστηριότητες και επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 6.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 4142298, 210 4142285 και hem@unipi.gr