Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 318 νέες προσλήψεις σε ΔΕΗ, φορείς, ΟΤΑ

Προθεσμίες, ειδικότητες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
02/06/2020 | 07:07

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε ΔΕΗ, φορεία και ΟΤΑ

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 318 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΗ

Φορείς

ΟΤΑ