Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες €5.000 για μεταπτυχιακά

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

28/05/2020 | 07:07

Υποτροφίες χορηγεί ο κ. Ι. Τσάκωνας.

Αφορά οικονομικά αδύναμους διπλωματούχους της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής και το ύψος αυτής ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά έτος.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημείωματος Εφορίας, φορολογικού έτους 2018
  • Αντίγραφο διπλώματος
  • Έγγραφο αποδοχής από το Πανεπιστήμιο εξωτερικού
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.