Υποτροφίες & Πρακτική

Είκοσι θέσεις στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει είκοσι θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
07/06/2020 | 07:03

Είκοσι θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανακοινώνει την λειτουργία του διδακτορικού προγράμματος σπουδών και καλεί όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
 3. Καλή γνώση Αγγλικών (Β2)
 4. Θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών (Β2)
 • Θετική εισήγηση από ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ΔΕΤ
 • Δύο συστατικές επιστολές από δύο μέλη ΔΕΠ
 • Aντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2610 369210, 2610369181 και [email protected]