Δημόσιο

22 θέσεις με κριτήρια ΑΣΕΠ στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Ολόκληρες τις προκηρύξεις (ΣΟΧ5 και ΣΟΧ6) - Ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
14/09/2018 | 11:33

Διαδικασία πρόσληψης 22 υπαλλήλων πραγματοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις (ΣΟΧ5 και ΣΟΧ6).

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσεις δομές κατστημάτων κράτησης και ιατροδικαστικές υπηρεσίες, σε 13 περιοχές: Αθήνα, Πειραιά, Λαμία, Θήβα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Δωρίδα, Κέρκυρα, Κω, Τρίπολη, Χίο, Ναύπλιο και Κορυδαλλό.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως; ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις πατώντας στο επισυνατπόμενα αρχεία soh5.pdf soh6.pdf