Υποτροφίες & Πρακτική

Παν. Κρήτης: Θέσεις στο τμήμα Ιατρικής

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
22/05/2020 | 19:31

Νέες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής.

Όσοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 
 1. όσοι έχουν γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2
 2. πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 3. κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17
 4. κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Εισήγηση υποψηφίου και τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής – Συνοπτική περιγραφή έργου
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Δήλωση του νόμου 1599/1986: ΕΔΩ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810-394620 & 2810-394860 και [email protected]