Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (50 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει πενήντα θέσεις και καλεί φοιτητές να συμμετάσχουν στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια».

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει πενήντα θέσεις σε φοιτητές.

Οργανώνει διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια».

Κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση (ΕΔΩ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων 
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
 • Δύο συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία ΠΜΣ ΑΠΕ-ΔΕΚ, τηλ. 2461068225, [email protected]