Δημόσιο

7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποχήφιοι 18 έως 65 ετών
10/09/2018 | 10:14

Την πρόπσληψη επτά υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προσλαμβάνονται - με ετήσιες συμβάσεις - απόφοιτοι ,κυρίως, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Το workenter σε παλαιότερο ρεπορτάζ, είχε δημοσιεύσει την σχετική εγριτική απόφαση για τις νέες προσλήψεις.

Πατώντας το βελάκι, δεξιά σε κάθε ειδικότητα, δείτε προσόντα και δικαιολογητικά.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.