Εξωτερικο

Ζητούνται λογιστές στην Κύπρο (Λεμεσό)

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Επιλέγει λογιστές η εταιρεία P.Mangas & Sons Ltd
21/05/2020 | 20:37

Η εταιρεία, P.Mangas & Sons Ltd, ζητά άμεσα λογιστές.

Καθήκοντα:

 • Χειρισμός λογιστικού συστήματος εταιρείας 
 • Ετοιμασία δηλώσεων κοινωνικών ασφαλίσεων, ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις και πληρωμές
 • Διαχείριση χρεωστών και πιστωτών
 • Προετοιμασία λογιστικών αναφορών
 • Πληρωμές προμηθευτών και έκδοση σχετικών παραστατικών
 • Διεκπεραίωση και έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίστοιχο πτυχίο
 2. Άριστη γνώση Αγγλικών
 3. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 4. Γνώσεις λογιστικής
 5. Γνώσεις προγράμματος E-Soft
 6. Γνώση MS Office

Αιτήσεις έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος