Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ειδικότητες, προθεσμία

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας.
14/05/2020 | 13:36

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (1 θέση)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1 θέση)

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.