Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Πληροφορικής

Γνωστικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει τέσσερις θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει τέσσερις θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Θέσεις και γνωστικά αντικείμενα:

  • 1 - «Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στην Επεξεργασία Δεδομένων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: [email protected]
  • 1 - «Ολοκλήρωση Δεδομένων Με Έμφαση Σε Ενοποίηση Οντοτήτων Και Σχημάτων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: [email protected]
  • 1 - «Distributed Trust and Self-Sovereign Identities» με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος Πολυζος, email:[email protected]
  • 1 -  «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, email: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1/C1
  4. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  5. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία 
  6. Αντίγραφα εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο : [email protected]) αίτηση.

Αιτήσεις έως την Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής καλέστε στο 210-8203 646.