Εκπαίδευση

100 θέσεις στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει εκατό θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.

Εκατό θέσεις διαθέτει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις λειτουργεί το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης (50 άτομα) - Μερικής (50 άτομα)

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, [email protected]).