Εκπαίδευση

Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση και Πιστοποίηση από τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ο Όμιλος Εκπαίδευσης ΑΠΟΨΗ ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Εθνικής Εμβέλειας με εμπειρία 25 ετών και σημαντική τεχνογνωσία στο eLearning υλοποιεί το Επιδοτούμενο Εξ’ Αποστάσεως Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε εργαζόμενους από 18 έως 64 ετών να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε μοντέρνα θεματικά αντικείμενα.

Εν μέσω πανδημίας και με ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να είναι έγκλειστο στα σπίτια του αυτό το επιδοτούμενο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε εργαζόμενους να αξιοποιήσουν τα κενά του χρόνου τους και να αποκτήσουν νέες γνώσεις δηλώνοντας συμμετοχή σε κλάδους ενδιαφέροντος όπως:

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ),
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και LOGISTICS,
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ και MARKETING,
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ,
  • ΤΡΟΦΙΜΑ και ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ,
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,
  • ΥΓΕΙΑ,
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν σε Εξ’ αποστάσεως Κατάρτιση για την συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες και θα λάβουν Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης είναι 5€ και η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 4 ώρες την ημέρα. Η κατάρτιση θα διενεργείται υποχρεωτικά εντός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Σοφία Ζαφειροπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Ομίλου «Είναι μία σημαντική ευκαιρία για τους εργαζόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητές του. Οι συμμετέχοντες έχουν στην διάθεσή τους εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσδίδουν σημαντικές γνώσεις ενώ παράλληλα αποκτούν αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Εμείς στεκόμαστε πάντα δίπλα στους μαθητές μας με γνώμονα πάντα την δυνατότητα ανταπόκρισης των εργαζομένων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιλέξτε εδώ.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ έχει καταρτίσει – από το 1995 - περισσότερα από 30.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα και έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Με πολυετή εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ παρέχει υπηρεσίες σε τομείς όπως: (1) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, (2) Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, (3) Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, (4) Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τοπικής ανάπτυξης και τέλος (5) Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων