Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

16/03/2020 | 15:20

Τη λειτουργία του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση ανακοίνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση 
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Γ1/C1)
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 7.600 - 8.900 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε: ΕΔΩ.