Εκπαίδευση

60 θέσεις σε Αθλητικό Τουρισμό, Οργάνωση Δρώμενων και Χορό

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Λήγει άμεσα

29/10/2019 | 06:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τον Αθλητικό Τουρισμό, την Οργάνωση Δρώμενων και τον Χορό.

Ειδικεύσεις:

  1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
  2. Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
  3. Σπουδές στο Χορό

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Μία συστατική επιστολή
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.